Hva er forskjellen?

To ordninger sikrer panthaver. Hva er forskjellen på Panthavergarantiordningen og Felleserklæringen?

Les om forskjellen