Hva er forskjellen?

To ordninger sikrer panthaver. Hva er forskjellen på Panthavergarantiordningen og Felleserklæringen?

Les om forskjellen

Invitasjon til gjennomgang av PHG

For saksbehandlere og andre som ønsker en gjennomgang av Panthavergarantiordningen.

Dato: 10. februar 2020

Invitasjon og agenda