Hjelpeskjema

Hjelpeskjema skal følge saken fra panthaver – via forsikringsselskap – til Panthavergarantipoolen. Det angir hvilke opplysninger og dokumenter/vedlegg som er nødvendig for saken.