Personvern

Panthavergarantipoolen har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

R

Rettslig grunnlag

Pantelovens § 1-7 (4). 

Rutiner for inngående post

Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Rutiner for utgående post

Dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt eller via e-post.

Rutiner for elektronisk forsendelse

Panthavergarantipoolen benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for sensitive opplysninger for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap.