Personvern

Panthavergarantipoolen har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

F

Formålet med behandlingen

Ved inngåelse av låneavtale med pant i fast eiendom, krever panthaver at du som låntaker holder panteobjektet forsikret. Dette er et av vilkårene i låneavtalen med banken og pantelovens § 1-7 (4).  

Panthavergarantien trer inn i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med alminnelig omsetningsverdi 12 millioner eller lavere, og sikrer panthaver erstatning dersom pantet eier har unnlatt å tegne forsikring. Dette slik at vilkårene i låneavtalen og panteloven innfris.