Personvern

Panthavergarantipoolen har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Formålet med behandlingen

Ved inngåelse av låneavtale med pant i fast eiendom, krever panthaver at du som låntaker holder panteobjektet forsikret. Dette er et av vilkårene i låneavtalen med banken og pantelovens § 1-7 (4).  

Panthavergarantien trer inn i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med alminnelig omsetningsverdi 12 millioner eller lavere, og sikrer panthaver erstatning dersom pantet eier har unnlatt å tegne forsikring. Dette slik at vilkårene i låneavtalen og panteloven innfris.   

Hvilke personopplysninger behandles?

Pantedokument, utskrift av grunnboka, låntakers erklæring om forsikring, dokumentasjon for  omsetningsverdi av panteobjektet, korrespondanse mellom forsikringsselskapet og panthaver, takstrapport, hovedstol, rentekrav og andre utgifter.

Rettslig grunnlag

Pantelovens § 1-7 (4). 

Hvor hentes opplysningene fra?

Forsikringsselskap og panthaver.

Hvem utleveres de til?

Opplysningene utleveres ikke, men benyttes til intern saksbehandling.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Nei. For ytterligere opplysninger se punktene formål og rettslig grunnlag. 

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

I låst arkiv og sikret område på filserver.

Når slettes opplysningene?

Opplysningene oppbevares i 10 år i henhold til regnskapsloven og slettes deretter.

Rutiner for inngående post

Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Rutiner for utgående post

Dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt eller via e-post.

Rutiner for elektronisk forsendelse

Panthavergarantipoolen benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for sensitive opplysninger for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap.

Makulering av dokumenter

Dokumentene makuleres etter at frist for oppbevaring, 10 år, er utgått.

Informasjonskapsler

Panthavergaranti.no bruker informasjonskapsler (cookies). 

Behandlingsansvarlig

Panthavergarantipoolen er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Geir R. Trulserud.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.