Medlemmer i Panthavergarantipoolen

AIG Europe Ltd. (tidl. Chartis Europe)

01.01.2006

AmTrust v/Tide Forsikring

01.01.2017

Codan Forsikring NUF

01.01.1993

Eika forsikring AS

01.01.2000

Enter Forsikring

01.01.1993

Fremtind (DNB Skadeforsikring AS)

01.01.2010

Fremtind (SpareBank 1 Skadeforsikring AS)

01.10.1982

Frende Forsikring

01.01.2008

Gjensidige Forsikring ASA (herunder tilsl.gjs. brannkasser)

01.10.1982

If Skadeforsikring NUF

01.10.1982

INSR Forsikring (Nemi)

01.01.2014

INSR Insurance Group ASA (tidl. Vardia)

01.01.2013

Jernbanepersonalets forsikring gjensidige

01.10.1982

KLP Skadeforsikring

01.01.1993

KNIF Trygghet Forsikring AS

01.01.2013

Landkreditt Forsikring AS

01.01.2013

Møretrygd Gjensidige Forsikring, Ålesund, (Tdl. VBforsikring)

01.01.2002

Protector Forsikring ASA

01.01.2009

Storebrand Skadeforsikring

01.01.2007

Tryg Forsikring

20.12.1982

Tryg forsikring (OBOS)

01.01.2015

Tryg Forsikring (Troll)

01.01.2014

Watercircles Forsikring

01.01.2018