Tiltrådte selskaper

Selskaper som har tiltrådt ”Felleserklæringen om panthavers rett som medforsikret".

Følgende selskap har tiltrådt felleserklæringen fra 1.7.2008:

 • If Skadeforsikring
 • Eika-Gruppen
 • Gjensidige forsikring
 • KLP Forsikring
 • Storebrand Skadeforsikring
 • Sparebank 1 Gruppen
 • Jernbanepersonalets forsikring
 • Frende Forsikring
 • Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 • Tennant Forsikring NUF
 • Møretrygd Gjensidig Forsikring og VBforsikring Gjensidig Trygdelag

Fra 12.2.2009:

 • DnB skadeforsikring

Fra 13.5.2009:

 • NEMI Forsikring ASA

Fra 16.2.2010:

 • Protector Forsikring ASA

Fra 25.5.2010:

 • Unison Forsikring AS

Fra 20.2.2012:

 • Codan Forsikring (part of the RSA Group)

Fra 18.2.2013:

 • Troll Forsikring AS

Fra 19.10.2014:

 • Vardia Insurance Group ASA

Fra 11.02.2015

 • KNIF Trygghet Forsikring AS

Fra 10.11.2015

 • OBOS Forsikring

Fra 18.01.2016

 • Landkreditt Forsikring

Fra 01.07.2016

 • Tryg Forsikring (herunder Enter Forsikring)

 Fra 01.11.2017

 • W.R. Berkley Insurance Nordic NUF

 

07-651