Tiltrådte selskaper

Selskaper som har tiltrådt ”Felleserklæringen om panthavers rett som medforsikret".

Bastion Insurance

01.01.2021

Codan Forsikring NUF (part of the RSA Group)

20.02.2012

DNB skadeforsikring nå Fremtind Forsikring

12.02.2009

Eika-Gruppen

01.07.2008

Fremtind Forsikring AS

01.07.2008

Frende Skadeforsikring AS

01.07.2008

Gjensidige Forsikring ASA

01.07.2008

If Skadeforsikring NUF

01.07.2008

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

01.07.2008

KLP Skadeforsikring AS

01.07.2008

KNIF Trygghet Forsikring AS

11.02.2015

Landkreditt Forsikring AS

18.01.2016

Møretrygd Gjesidig Forsikring

01.07.2008

Protector Forsikring ASA

16.02.2010

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig

01.07.2008

Tryg Forsikring

01.07.2016

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

01.01.2021

Varig Hadeland Forsikring

01.01.2021

Varig Orkla Forsikring

01.01.2021

W.R. Berkley Insurance Nordic NUF

01.11.2017

WaterCircles Forsikring AS

01.01.2018