Medlemmer i Panthavergarantipoolen

AIG Europe Ltd. (tidl. Chartis Europe)

01.01.2006

AmTrust v/Tide Forsikring

01.01.2017

Codan Forsikring NUF

01.01.1993

DNB Skadeforsikring AS

01.01.2017

Eika forsikring AS

01.01.2000

Enter Forsikring

01.01.1993

Frende Forsikring

01.01.2008

Gjensidige Forsikring ASA (herunder tilsl.gjs. brannkasser)

01.10.1982

If Skadeforsikring NUF

01.10.1982

Jernbanepersonalets forsikring gjensidige

01.10.1982

KLP Skadeforsikring

01.01.1993

KNIF Trygghet Forsikring AS

01.01.2013

Landbruksforsikring AS

01.01.2013

Møretrygd Gjensidige Forsikring, Ålesund, (Tdl. VBforsikring)

01.01.2002

Nemi Forsikring AS

01.01.2014

OBOS Forsikring AS

01.01.2015

Protector Forsikring ASA

01.01.2009

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

01.10.1982

Storebrand Skadeforsikring

01.01.2007

Tennant Forsikring NUF

19.05.2003

Troll Forsikring

01.01.2014

Tryg Forsikring

20.12.1982

Vardia Insurance Group ASA (Tidl.Scandinavian Insurance Group AS)

01.01.2013