Tekst:
Stor tekststørrelse

Panthavergarantiordningene

Det er to ordninger som sikrer panthaver:

  • Panthavergarantiordningen
  • Felleserklæringen om panthavers rett som medforsikret

Panthavergarantiordningen

Panthavergarantiordningene skal sikre panthaverne (vanligvis banker) dersom de som eier pantet ikke har sørget for forsikring, slik de er forpliktet til. Ordningen utjevner denne forsikringsrisikoen mellom forsikringsselskapene, og er organisert som en poolordning.

Forsikringsselskapene som tilbyr brannforsikring kan være medlemmer i Panthavergarantipoolen.

Felleserklæringen om panthavers rett som medforsikret

Felleserklæringen er en ordning som innebærer at forsikringsselskapene forplikter seg til ikke å benytte forsikringsavtalelovens mulighet til å avskjære panthaver som medforsikret under forsikringsavtalen (kapittel 7) ved fast eiendom, herunder også bygg under oppføring.

Erklæringens formål er at panthaver dermed slipper å innhente, og forsikringsselskaper slipper å utstede, forsikringsbekreftelser som skal sikre at banker/finansinstitusjoner er medforsikret.

De forsikringsselskaper som har tiltrådt ordningen følger derimot hovedregelen i forsikringsavtalelovens § 7-1, 2. ledd om automatisk medforsikring av banker/finansinstitusjoner som har tinglyst panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom.

Erklæringen gjelder for fast eiendom og bygg under oppføring med verdi opp til 50 millioner. 

Mer om Panthavergarantipoolen og Felleserklæringen og hva som dekkes